Sofia Änghede

Sofia Änghede, bor och arbetar i Göteborg, där hon också tagit sin Mastersexamen vid Foto och Filmhögskolan. Med bilder som både belyser och elektrifierar våra sinnen och dess uppfattningsförmåga har Sofia Änghede konsekvent, sedan hennes första utställning ”Livsrum”, utvecklat ett eget personligt förhållningssätt till sina bilder.

Hennes senaste bildserie bär titeln Mental Blindspot.

Blindspot eller "den blinda fläcken" som det heter på svenska är ett optiskt fenomen för att förklara bortfall i synfältet. Sofia Änghede använder uttrycket "mental blindspot" för att lägga fokus på perception och möjligheten till förändring i rumslig uppfattning med hjälp av reducering av information och sökandet efter ett tillfälligt tomrum i medvetandet. Hur hittar man sina döda punkter av tomhet? Hur ser de här tomma delarna av dig själv ut? Var befinner dom sig? I vilken riktning rör sig dessa? Vad är det här för tomma eller uppfyllda mentala rum? Den psykologiska "mentala blinda fläcken".

Syftet med Sofia Änghedes projekt är att undersöka fysiska aspekter av människans avskildhet och seende gentemot sin egen individ och genom konstruktivt sökande finna denna mentala plats i sitt medvetande där tomheten, tystnaden och stillheten får ta form. Det handlar om att skala av vad som finns runtikring dig i form av all oväsentlig information och färger och se vad som återstår utav människan och vad som är tidlöst och förenat med ditt eget jag.

Ting, rum och människa som vaktar om sitt inre. Gränser som har upprättats, ett hit men inte längre.

Citat Håkan Nilsson, ur boken Sofia Änghede #1 – #28.

– "Det finns också en annan sida av Änghedes fotografier. Den säger något om den utrustning som gör bilderna möjliga, om kamerans, instrumentets beroende av tid och ljus. När det är ljust kan kameran fånga ett ögonblick. Tiden är då så kort att den inte märks. Men om det är mörkt får kameran ett annat förhållande till tid. Änghedes bilder är inte bara mödosamma att förstå, de är också bokstavligen långsamma. Deras visuella effekt bygger på den ”konflikt” som uppstår mellan teknikens slutartid och Ängehedes eget arbete med ljus och rörelse. Hennes fotografier fångar delar av en kropp eller ett föremål genom olika tidsavsnitt. Det är verkligen ljuset som skriver bilden, Änghedes bilder är bokstavligen fotografier".

För Statens Konstråds räkning gjorde Sofia Änghede 2010 en utsmyckning för Svenska Kraftnäts huvudkontors entré i Sundbyberg med titeln Det mörka rummet – En studie i ljus i tre delar. Verket består av tre gigantiska foton som omger ett hisschakt, där Sofia Änghedes bildvärld står i perfekt symbios med uppdragsgivarens verksamhet.


Ladda ner CV >>
#16 - 2004. C-print på aluminium.
#16 - 2004. C-print på aluminium.
#17- 2004. C-print på aluminium.
#17- 2004. C-print på aluminium.
#25 - 2007. C-print på glas.
#25 - 2007. C-print på glas.
#26 - 2007. C-print på glas.
#26 - 2007. C-print på glas.
#32 - 2011. C-print på glas.
#32 - 2011. C-print på glas.
#33 - 2011. C-print på glas.
#33 - 2011. C-print på glas.
Bortvänd - 2014. C-print på glas.
Bortvänd - 2014. C-print på glas.
Två sanningar - 2015. C-print på glas.
Två sanningar - 2015. C-print på glas.

Galleri Mårtenson & Persson

  Rikard Persson / Tom Mårtenson
  +46709360070 /   +46704944100
  info@gallerimartenson-persson.se

  Följ oss på Instagram.