Michael Schleu

Sedan vår första separatutställning, Övergivenheter, har Michael Schleu vågat gå vidare genom att till synes förenkla men i verkligheten också försvåra sitt måleriska uttryck, först med sviten Elsewhere, och nu senast med serien Spårbränning.

Modet att våga skala av – att minimera – för att på detta sätt lyfta fram en ny dimension i sitt måleri, kan man endast göra om man känner att sitt måleri vilar på en säker grund.

I Michael Schleus nya målningar är det underliggande, det övermålade, lika väsentligt som det synbara. Något grundläggande i våra sinnen säger oss att det är viktigt – men vi vet inte riktigt varför – dock är insikten tillräcklig. Det är som om tiden transformeras ner i duken och frigörs av betraktarens blick. Den empiristiska närvaron är påtaglig.

Till utställningen ingår också en svit mindre skulpturer vars former känns igen från målningarna, som om vissa mellanrum blivit tredimensionella och vill ta egen plats, abstrakt såväl som konkret. Dessa fragment av bilder, verkliga eller overkliga, ger oss ingångar till våra minnen.

Michael Schleus konstnärskap vilar i en lång målerisk tradition.

Pathfinder

Skulptur i bemålad brons.

"Path Finder är den som blickar in i det okända. Han som söker väg. Med sin packning och karta beger han sig ut i landskapet som han inte känner.

Han letar upp terrängens högsta punkten och spanar ut, blicken sveper för att skönja vägval och mål.

Path Finder är en del i ett större skulpturprojekt av figurer med leksakens uttryck. Skalan och uttrycket med de maskinella defekterna, som bland annat gjutmissar, hjälper till att förstärka och förskjuta bilden av ”leksaken”.

Den igenkännande effekten öppnar vägar för betraktaren till en annan tid och får henne att reflektera inåt sig själv och utåt mot sin omgivning."

Michael Schleu


Ladda ner CV >>
Ur Övergivenheter. Utanmyra 2011. Olja på duk.
Ur Övergivenheter. Utanmyra 2011. Olja på duk.
Ur Elsewhere. The Watcher 2013. Olja på duk.
Ur Elsewhere. The Watcher 2013. Olja på duk.
Ur Spårbränning. Rest i ljus 2015. Olja på duk.
Ur Spårbränning. Rest i ljus 2015. Olja på duk.
Pathfinder 2013. Bemålad brons.
Pathfinder 2013. Bemålad brons.
Pathfinder. Skulpturbiennalen Borås 2013.
Pathfinder. Skulpturbiennalen Borås 2013.

Galleri Mårtenson & Persson

  Rikard Persson / Tom Mårtenson
  +46709360070 /   +46704944100
  info@gallerimartenson-persson.se

  Följ oss på Instagram.