Lars Erik Falk

59 år av konsekvent konkretism presenteras i 9 skulpturer, utförda mellan 1955 - 2014.

Inom den konkreta konsten i Sverige till hör LE Falk den exklusiva skara som utvecklat ett exakt personligt signum. Sedan 50-talet har LE Falk konsekvent haft det konkreta uttrycket som sin ledstjärna. Trots perioder av nästan inget gehör för den konkreta konsten, har han konsekvent utvecklat och förnyat sitt skulpturala uttryck, och som en naturlig följd bidragit till den konkreta konstens utveckling. I sökandet, där både det sinnliga och det tekniska skall få fritt spelrum, färdas man ofta mot en synlig förenkling i sitt uttryck. Utan att någonsin bli dekorativ, har LE Falks skulpturer öppnat upp våra sinnen för nya dimensioner där det synliga stimulerar det intellektuella. LE Falks kubistiska 50-tals period var mycket viktig, eftersom den gav logiska ingångar till konstens egna villkor - ”man kunde disponera om”verkligheten” till konstens logik”. (Lars Erik Falk) Under slutet av 50 och början av 60-talet utvecklades idé och teknik med de stålplåtar som byggdes upp av de bockningar som gjordes i stålet och som kom att bli ett av de viktigaste uttrycken som står för energi, kraft och dynamik. Svartmålat stål och aluminium är material som LE Falk gärna arbetade med. Under större delen av 70-talet var nästan alla skulpturerna svarta.

Modulskulpturerna i aluminium med sin liksidiga profil gav LE Falk näst in till obegränsade möjligheter att bygga sina skulpturer, med eller utan färg. Den 73-gradiga vinkeln som dessa har, är ett läge mellan det statiska 90 gr och ett läge som inte upplevs som fallande. Då uppstår en rörelse i objektet och rörelse har alltid varit av central betydelse i LE Falks verk. En av anledningarna till att färg gjorde sitt intåg var fascinationen av glansen i lackfärg, som till skillnad från andra färger behåller sin klang, målad som torr. De sex färger som täckte LE Falks behov var: rött, orange, blått, grönt, grått och svart. Alltsedan de på 50-talet kubistiska till de på 60-talet konkreta i stål bockade skulpturerna fram till modulskulpturerna med sin 73 gradiga vinkel har Lars Erik Falks skulpturer berikat våra sinnen med sina rörelser, med oväntade färgmöten och sin dynamiska andliga kraft strävande mot rymden.

LE Falk har haft åtskilliga offentliga utsmyckningsuppdrag i Sverige. Förutom i de Nordiska länderna har LE Falk ställt ut i Frankrike, Holland, Japan, Tyskland, Schweiz samt USA.

Läs Birgitta Rubins recension i DN. http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/lars-erik-falk-pa-galleri-martensson-persson-i-stockholm/


Ladda ner CV >>
Utan titel 1955.H 56 cm.jpg
Utan titel 1955.H 56 cm.jpg
Komposition 1956. H 46 cm.jpg
Komposition 1956. H 46 cm.jpg
Utan titel 1964. Svartmålat bockat stål. H 90 cm.jpg
Utan titel 1964. Svartmålat bockat stål. H 90 cm.jpg
P14. 1968. Vitmålat bockat stål. H 92 cm.jpg
P14. 1968. Vitmålat bockat stål. H 92 cm.jpg
Modulskulptur i 73gr 2014. Svart och vitmålad aluminium. H 66 cm.jpg
Modulskulptur i 73gr 2014. Svart och vitmålad aluminium. H 66 cm.jpg
Modulskulptur i 73gr 1999. Blå och svartmålad aluminium. H 120 cm.jpg
Modulskulptur i 73gr 1999. Blå och svartmålad aluminium. H 120 cm.jpg
Acceleration 10. 1997. Modulskulptur i målad aluminium. H 75 cm.jpg
Acceleration 10. 1997. Modulskulptur i målad aluminium. H 75 cm.jpg
Skulptur 130 1990. Aluminiumprofiler i 73 gr. H 93 cm.jpg
Skulptur 130 1990. Aluminiumprofiler i 73 gr. H 93 cm.jpg

Galleri Mårtenson & Persson

  Rikard Persson / Tom Mårtenson
  +46709360070 /   +46704944100
  info@gallerimartenson-persson.se

  Följ oss på Instagram.