Jennifer Forsberg

Intrinsic - var namnet på Jennifer Forsbergs första utställning på vårt galleri. Därefter blev Inrtinsic namnet på denna serie skulpturer.

"En dag snubblade jag över det engelska ordet ”intrinsic”. Jag tyckte att de båda betydelserna på något sätt överensstämde med mitt arbete. Utgångspunkten för mitt arbete är mitt intresse för människor, för situationer, för drama och vardag och det som vi alla relaterar till. Som konstnär försöker jag gestalta, ge form, åt sådant som jag upplever; kommunikation, empati, antipati, berättelser om basala mänskliga behov. Samtidigt ger formen mig upplevelser, ibland nya, ibland igenkännande". /Jennifer Forsberg De skulpturalt organiska formerna i svart lera gav många ingångar för berättelser. Klot föddes ur klot som föddes ur andra klot - en sorts reproduktion. De kunde också ses som olika molekylstrukturer, ett slags mikrokosmos.

Vår andra utställning med Jennifer Forsberg bär titeln Ämne. Ett mer passande namn är svårt att presentera, där både den fysiska och psykiska innebörden förankras i ordet. Jennifer Forsberg har arbetat vidare med sitt formspråk i sökandet att gestalta både någotverkligt - påtagligt - materiellt och samtidigt parallellt, berätta om inre rörelser som metaforer för olika skeenden.

Några av skulpturerna har enkla rundade former, som innesluter luft. Formerna är ömsom spända - pregnanta, andra slappa, som om luften sakta sipprar ut. Ytan myllrar av tumavtyck som förvillar, materialet blir tungt, massivt. En serie små blanka aluminiumskulpturer tycks smälta ner samtidigt som en annan rörelse drar åt andra hållet - uppåt. Likaså några svarta former; som om det ursprungliga verket ( meningen) ryckts bort från betraktaren och återstår gör endast en smältande seg massa som rinner ut över kanten.

Citat - " Jag är intresserad av hur material, form och yta fungerar som språk. Mina arbeten har genom åren gått från att vara föreställande objekt, ofta tagna ur vardagens föremål, till att röra sig mot en alltmer abstraherad formvärld. Jag söker snarare dialog med betraktarens fysiska förståelse än med den förståelse vi kopplar till orden". / Jennifer Forsberg.

Nyligen har Jennifer Forsberg 2015 avslutat 2 stora utsmyckningsuppdrag i Stockholm. Här, nu. En utomhusgestaltning i kvarteret Sandhamn, Farsta Strand, för Familjebostäder. Dripp, dropp. En inomhusutsmyckning i Vattmyraskolan, Järfälla, för Järfälla kommun. Jennifer Forsberg deltog 2015-16 i Konsthallen Artipelags utställning Den Monokroma Symfonin.


Ladda ner CV >>
Ur Intrinsic. 2009. Unikat. Svart stengods.
Ur Intrinsic. 2009. Unikat. Svart stengods.
Ur Intrinsic. 2009. Unikat. Svart stengods.
Ur Intrinsic. 2009. Unikat. Svart stengods.
Ur Intrinsic. 2015. Unikat. Vit stengods.
Ur Intrinsic. 2015. Unikat. Vit stengods.
Ur Intrinsic. 2015. Unikat. Vit stengods.
Ur Intrinsic. 2015. Unikat. Vit stengods.
Utan titel. 2014. Svart lera, bläck, shellack. Målat träbord. Unikat
Utan titel. 2014. Svart lera, bläck, shellack. Målat träbord. Unikat
Ur serien Ämne. 2014. Utan titel I - VI. Blankpolerad aluminium, målat trä.
Ur serien Ämne. 2014. Utan titel I - VI. Blankpolerad aluminium, målat trä.
Tårar. 2010-14. Lackerad keramik, järn, målat trä.
Tårar. 2010-14. Lackerad keramik, järn, målat trä.
Ur serien Ämne. 2014. Utan titel I. Blankpolerad aluminium, målat trä.
Ur serien Ämne. 2014. Utan titel I. Blankpolerad aluminium, målat trä.

Galleri Mårtenson & Persson

  Rikard Persson / Tom Mårtenson
  +46709360070 /   +46704944100
  info@gallerimartenson-persson.se

  Följ oss på Instagram.