Jan Edlund

Turist

Att vara turist kan vara både åtråvärt och föraktligt, ett sätt att vara utklippt ur sitt vardagliga sammanhang. I utställningens målningar ser vi människor vandrande med ryggsäck, lojt vilande på stranden, eller tillsammans med hundar i olika konstellationer.

Hans realistiska måleri i kombination med det konceptuella inslaget, som fara kontra trygghet, skapar en värld där man först inte ser hur väl förankrat det inte ont anande är i bilderna. Innehållsmässigt söker Jan Edlund efter de bilder som känslomässigt är tillräckligt svårdefinierade för att väcka ett spektrum av olika känslor hos betraktaren, allt från det lustfyllda till det hotfulla.

”När jag ser mina målningar står det klart för mig att det är berättande konst jag sysslar med.Vad målningarna berättar är däremot inte lika tydligt för mig. Snarare är det som ett mummel där jag försöker hitta en struktur med förhoppningen att meningar och melodier ska frigöra sig och leva sitt eget liv. Det blir ett slags illustrerade fantasier där jag berättar lika mycket för mig själv som för en publik”. Citat Jan Edlund

Den lätt surrealistiska behandlingen av vardagen finns med även i andra verk där t.ex. referenser till olika konstperioder finns representerade.Jan Edlunds bildvärld tar oss med på en fiktiv resa, både fysiskt och psykiskt.

Vandringar

Ett återkommande tema i Jan Edlunds måleri har ofta varit människor och deras förhållande till naturen. Människor som har förlorat sin självklara delaktighet i den natur till vilken de nu återvänder som turister.

På väg någonstans, oklart vart.

Turisten som motiv har intresserat Jan Edlund sedan utställningen Turist - 2007. Nu tar han med oss på en resa, både fysiskt och psykiskt, in i sin bildvärld.

En svit med 4 målningar av en skrikande kvinna i fjällen, skapar genom de olika bakgrundsfärger målningarna fått, nya tolkningar av bilden för oss som betraktare.


Ladda ner CV >>
Juli månad I. 2008. Olja på duk. 100 x 100 cm.
Juli månad I. 2008. Olja på duk. 100 x 100 cm.
Juli månad III. 2008. Olja på duk. 100 x 100 cm.
Juli månad III. 2008. Olja på duk. 100 x 100 cm.
Våtmark. 2010. Olja på duk. 84 x 120 cm.
Våtmark. 2010. Olja på duk. 84 x 120 cm.
I bergen. 2014. Olja på duk. 70 x 135 cm.
I bergen. 2014. Olja på duk. 70 x 135 cm.
Besökare. 2015. Olja på duk. 92 x 160 cm.
Besökare. 2015. Olja på duk. 92 x 160 cm.
Procession. 2015. Olja på duk. 68 x 120 cm.
Procession. 2015. Olja på duk. 68 x 120 cm.
Mare-nostrum. 2016. Olja på duk. 90 x 180 cm.
Mare-nostrum. 2016. Olja på duk. 90 x 180 cm.
Vägar. 2016. Olja på duk. 90 x 180 cm.
Vägar. 2016. Olja på duk. 90 x 180 cm.

Galleri Mårtenson & Persson

  Rikard Persson / Tom Mårtenson
  +46709360070 /   +46704944100
  info@gallerimartenson-persson.se

  Följ oss på Instagram.