Denise Grünstein

Alla Denise Grünsteins bilder är produkter av hennes fantasi. Minsta detalj är förutbestämd. Ändå är äkthet vad Denise Grünstein mest av allt eftersträvar i sina verk. Denise Grünstein har en minutiös omsorg och känslighet för skapelseprocessen. Det finns något grundläggande existentiellt i dessa bilder, som vi som betraktare själv kan referera och associera till utifrån våra erfarenheter. De andas en livets närhet, något sensuellt.

Denise Grünstein komponerar sina bilder med ett säkert öga för färg och form och det magiska som uppstår i bilderna kan endast förklaras av att det är Denise Grünstein som står bakom kameran och som så ofta när arbetar hon med storformatskameran, ger resultatet oss en oerhörd detaljrikedom i det avbildade.

Denise Grünstein är romantiker, fullt medveten om att det farliga och vackra/sköra i livet alltid är i symbios! Nu senast när Nationalmuseums museibyggnad var tömd på såväl konst som kontorsinredning inför renoveringen, fick Denise Grünstein i början av 2014 möjlighet att göra ett konstprojekt i det tomma huset. Det blev bildsviten 1866 som syftar på museets invigningsår. Men bilderna går egentligen inte att fixera i tiden, det går inte med bestämdhet att säga om de hör till historien, nuet eller framtiden. Som konstnär spelar Denise Grünstein medvetet på dessa tvetydigheter och låter betraktarna färdas mellan två poler, som aldrig går att nå och som är varandras motsatser – det förgångna och framtiden. I 1866 återkommer hon till olika teman som hon tidigare arbetat med där de tomma museirummen får fungera som fond till hennes bildvärld.

Tyngden i Denis Grünsteins fotografier uppstår när det romantiska skimret balanseras av det kusliga, när elegansen konfronteras med det outgrundliga. Det vackra håret klipps av och växer ut i det oändliga. Skuggorna tätnar. Rummen töms på minnen och röster. Ljuset stiger upp och försvinner någonstans på väg bortom verkligheten.

Citat Bo Nilsson från utställningen AcutestillLife:

– Denise Grünstein är en fotograf som ofta arbetar i en klassisk konstnärlig tradition, men med synnerligen samtida frågeställningar. Hennes fotografiska stilleben har inte tillkommit i ateljén som är hemvist för de flesta målade stilleben. I sina stilleben använder hon sig av levande djur, frukter och föremål med en livgivande sensualism som inte hör hemma i vår kulturkrets. Tingens positioner som formella spelpjäser är heller inte lika klart definierade på ett rumsligt plan.

De tycks utveckla sina egna inbördes spelsystem som inte är helt förutsägbara, eftersom vissa föremål har ”ett stilla liv” medan andra lever i högsta grad. Resultatet blir en livgivande skapelseprocess.

Verkets titel AcutestillLife antyder många läsningar och dubbelmeningar som har sin motsvarighet i fotografierna. Acute kan betyda akut, allvarlig eller sträng som ger en antydan om stillebenets formella dimensioner. Men man kan också läsa acute som två ord vilket snarast kan översättas som gulligt.

I Denise Grünsteins bildvärld finns en komplexitet och en medvetenhet om dessa skillnader men även en orientalisk utgångspunkt som erbjuder en annan infallsvinkel, ett perspektiv som inom stillebentradtionen inte är lika cementerad i vår västerländska föreställningsvärld.


Ladda ner CV >>
Ur
Ur "Dear Prudence" nr 3 - 2008. C-print monterad på glas.
Ur
Ur "Dear Prudence" nr 3a - 2008. C-print monterad på aluminium.
Ur AcuteStillLife. ”Emerald Green” - 2011. C-print monterad på aluminium. Inramad.
Ur AcuteStillLife. ”Emerald Green” - 2011. C-print monterad på aluminium. Inramad.
Ur AcuteStillLife. ”Cadmium Red”- 2011. C-print monterad på aluminium. Inramad.
Ur AcuteStillLife. ”Cadmium Red”- 2011. C-print monterad på aluminium. Inramad.
Ur 1866 - Nationalmuseum.
Ur 1866 - Nationalmuseum. "Lumière" - 2015. C-print monterad på aluminium. Inramad.
Ur 1866 - Nationalmuseum.
Ur 1866 - Nationalmuseum. "In Transit" - 2015. C-print monterad på aluminium. Inramad.

Galleri Mårtenson & Persson

  Rikard Persson / Tom Mårtenson
  +46709360070 /   +46704944100
  info@gallerimartenson-persson.se

  Följ oss på Instagram.