Ann Wåhlström

I sin senaste serie LINES fortsätter AW att utforska grafiska mönster. Färgskalan är vit-svart-grå.

Transparens, optiska effekter med linjer och grafiska mönster följer de klassiska formerna.

Utifrån inspiration från den textila världen och naturens mönsterbilder får färger och former flyta, röra sig.

Cylindern och droppformen, som är återkommande i AW verk, blir bärare av helt nya uttryck.

Resultatet blir ett tredimensionellt måleri i glas.

Det fantastiska resultatet som är LINES, bär också de skickliga glasblåsarnas signum, där en blandning av gamla och nya tekniker har använts.

Deras fria och lekfulla hållning till arbetet med glasmassan och förmågan att översätta skisser till verklighet passar AW perfekt.

Energin finns i stunden och ett noggrant förarbete, i kombination med hög hantverkskompetens, gör det möjligt att komma nära visionen.

Sedan 2003 producerar AW sina verk i studioglashyttor i Tacoma och Seattle, USA.


Ladda ner CV >>
SPOTS I - 2015.
SPOTS I - 2015.
NEST IV - 2015.
NEST IV - 2015.
NEST VII - 2015.
NEST VII - 2015.
THREADS XI - 2015.
THREADS XI - 2015.
MADRAS X -2009.
MADRAS X -2009.
BULB III - 2007.
BULB III - 2007.

Galleri Mårtenson & Persson

  Rikard Persson / Tom Mårtenson
  +46709360070 /   +46704944100
  info@gallerimartenson-persson.se

  Följ oss på Instagram.