Några viktiga verk ur vår samling.

Om det vore möjligt skulle jag gärna göra en tur i Dan Wolgers hjärna – därför inget blev som förr efter att jag konfronterats med Dan Wolgers konst! Det var som att bli träffad av blixten och det gav mig nya insikter och vägar till att förstå konst.

När det uppstår värme innanför bröstbenet – när insikten om att en ny dimension i ens medvetande etablerats – det är då man inser det stora i att finnas till som människa – eller m.a.o. bli utsatt för konstens kraft! Att som Dan Wolgers kunna bidra till nya insikter, samtidigt som humorn kan vara en förlösande och stimulerande faktor inför något man inte förstår eller som har hämmats av invanda åsikter, är en stor begåvning få människor har förunnats med. Om man inte förstår ett verk – är det viktigt att ”ge upp” har Dan Wolgers sagt – för då, när det etablerade regelverket i hjärnan neutraliseras, kan de nya insikterna få plats att utvecklas.

Dan Wolgers har i allra högsta grad också utvecklat förståelsen för den konceptuella konsten, där det man ser inte alltid är det som är meningen med verket, utan det är det som ombildas i vår hjärnas förståelsemekanism efter att betraktandet är klart. Med den underfundighet som alltid finns med, ibland uppenbart – ibland svårfångat, ger dessa aha upplevelser vid betraktandet av Dan Wolgers verk, insikter om det omöjligas möjlighet.

Hade jag inte gått till den där utställningen, hade jag inte mött Dan Wolgers konst – hade jag troligtvis inte fortsatt inom konstvärlden och öppnat galleri för att visa konst som förhoppningsvis stimulerar till liknande upplevelser. För mig är naturligtvis Dan Wolgers genial, alla håller dock inte med och det behövs inte heller!

En devis för mig är att – ”Det är ett privilegium att kunna välja den konst man dagligen vill utsätta sina sinnen för”.

Utställningen är en hyllning till Dan Wolgers och alla verk som visas är privata.


Atlas med allt tyngre börda - 1990. Mixed media.jpg
Atlas med allt tyngre börda - 1990. Mixed media.jpg
Ett hängande kardan krucifix - 1998. Gyroskop, spännband.jpg
Ett hängande kardan krucifix - 1998. Gyroskop, spännband.jpg
Målning 1994. Tusch på papper.jpg
Målning 1994. Tusch på papper.jpg
Gula sidorna katalog - 1992. Multipel.jpg
Gula sidorna katalog - 1992. Multipel.jpg
Självporträtt - 2009. Mixed media.jpg
Självporträtt - 2009. Mixed media.jpg
The Fancy - 1998. Apoteksvåg, mixed media.jpg
The Fancy - 1998. Apoteksvåg, mixed media.jpg
Utan titel - 1980. Polaroidkamera i dubbel skala. Målat trä.jpg
Utan titel - 1980. Polaroidkamera i dubbel skala. Målat trä.jpg
Utan titel - 2010. Manipulerat foto. Ed 19/100. Pigmenttryck.jpg
Utan titel - 2010. Manipulerat foto. Ed 19/100. Pigmenttryck.jpg

Galleri Mårtenson & Persson

  Rikard Persson / Tom Mårtenson
  Karlavägen 20 11431 Stockholm     
  +46709360070 /   +46704944100
  info@gallerimartenson-persson.se

  Följ oss på Instagram.